Vazby

Náplní naší práce je i provádění vazeb, které jsou součástí šikmých střech. Nosné prvky šikmých střech tedy dohromady tvoří KROV neboli VAZBU. ⤵️

Jelikož vazba přenáší zatížení ze střešní krytiny do nosných stěn, je potřeba při navrhování krovu myslet na celou skladbu domu. K tomu je vhodné nechat si krov nadimenzovat statickým výpočtem. S našimi zkušenostmi dokážeme vazbu adekvátně navrhnout a statik nám poté potvrdí, zda jsou dimenze vyhovující.

➡️ Vazby provádíme jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí. U NOVOSTAVEB je velkou výhodou provedení vazby střechy dle vašich požadavků (podkroví s viditelnými sloupky/ bez sloupků či se sloupky schovanými ve stěnách, viditelné kleštiny/hambalky atd.) ✖️ Narozdíl u REKONSTRUKCÍ již musíme pracovat s danou situací a většinou není mnoho možností změn/úprav vazby. I to je ale naše práce – poradit Vám s danou vazbou a upravit ji tak, aby co nejvíce splňovala Vaše požadavky.

➡️ Nevyhýbáme se také montáži střešních vazníků, kdy daná firma vyrobí vazník Vám na míru a my ho montáží osadíme. NEVÝHODOU pro někoho může být vyšší cena či nedůvěra ve spojování jednotlivých prvků vazníku. ✖️ Co je ale velikou VÝHODOU? Její (krátkodobý) čas a v určitých případech i jednoduchost provedení (např. požadované podkroví bez sloupků je někdy jednodušší na provedení pomocí vazníků než klasickou vazbou).

Vše samozřejmě zaleží na daném objektu a nelze odpovědět obecně.

➡️ Tuto práci u nás ve firmě provádíme od samého začátku založení firmy, tudíž můžeme říct, že máme široké spektrum zkušeností. Pokud máte i Vy zájem o provedení VAZBY, neváhejte nás kontaktovat. 💪