top of page

Více o tom, jak pracujeme

DŘEVOSTAVBY

drevo
kamen3.jpg
drevo5_edited.jpg

Je to více než 10 let, co jsme postavili naši první dřevostavbu

(viz foto). Snažíme se udržet tradici, a proto stavíme

z dřevěných hraněných konstrukcí nařezaných z čerstvého dřeva.

 

Určitě se ptáte, co s vlhkostí ve dřevě?

Není se čeho bát!

Dřevo v průběhu stavby částečně proschne, ale důležité

je konstrukci stěny udělat difúzně otevřenou. Jen díky tomu máme jistotu, že zbylá vlhkost ve dřevě má kudy odejít ven.

Z tohoto důvodu se také ze strany interiéru používají parobrzdné (NE parotěsné) fólie, ale o tom až zase příště. 

Spojování jednotlivých prvků konstrukce je pomocí čepů a dlabů nebo přeplátováním. I to je tradice, kterou dříve naši předkové tesali ručně a my už máme pomocné nástroje k 
rychlejšímu provedení. Někdy nás také nemine použít dláto

a kladivo pro detailnější provedení. Stále to ale nemění nic na tom, že při vysychání má dřevo snahu se lehce zkroutit.

Při použití těchto spojů máme ale jistotu, že spoj zůstane pevný a tuhý, takže konstrukce drží pořád tam, kde má. 

Je také možnost použít vysušené dřevo KVH/BSH, kde ke kroucení dochází v minimální míře. Ovšem vstupní cena materiálu je mnohem vyšší oproti čerstvě řezanému dřevu. 

„Snažíme se udržet tradici“ 

VAZBY

vazby.jpg
albi10.jpg
vazby2_edited.jpg
lisna6.jpg

Náplní naší práce je i provádění vazeb, které jsou součástí šikmých střech. Nosné prvky šikmých střech tedy dohromady tvoří krov neboli vazbu.

Jelikož vazba přenáší zatížení ze střešní krytiny do nosných stěn, je potřeba při navrhování krovu myslet na celou skladbu domu. K tomu je vhodné nechat si krov nadimenzovat statickým výpočtem.

S našimi zkušenostmi dokážeme vazbu adekvátně navrhnout a statik nám poté potvrdí, zda jsou dimenze vyhovující.

Vazby vytváříme jak u novostaveb, tak

u rekonstrukcí. U novostaveb je velkou výhodou konstruování vazby střechy dle Vašich požadavků (podkroví s viditelnými sloupky / bez sloupků či se sloupky schovanými ve stěnách, viditelné kleštiny atd.) Na rozdíl u rekonstrukcí již musíme pracovat s danou situací a většinou není mnoho možností na úpravu vazby. Ale i to je naše práce, poradit Vám s danou vazbou

a upravit ji tak, aby co nejvíce splňovala Vaše požadavky. 
 

Nevyhýbáme se také montáži střešních vazníků, kdy daná firma vyrobí vazník Vám na míru a my ho montáží osadíme. Nevýhodou pro někoho může být vyšší cena či nedůvěra ve spojování jednotlivých prvků vazníku. Co je ale velikou výhodou? Její krátkodobý čas a v určitých případech

i jednoduchost provedení

(např. požadované podkroví bez sloupků

je někdy snažší na realizaci pomocí

vazníků než klasickou vazbou).

Vše samozřejmě zaleží na daném objektu, 
nelze však odpovědět obecně.

Tuto práci u nás ve firmě děláme od samého začátku, tudíž můžeme říct, že máme široké spektrum zkušeností.

„Poradíme Vám s danou vazbou 

na základě našich zkušeností“ 

vazby
krytiny

KRYTINY

krytiny1.jpg

Naší nejčastější prací je pokládání střešních krytin na připravenou vazbu šikmých střech. Na správnou funkčnost celého střešního pláště má vliv: sklon a zatížení střechy, povětrnostní podmínky a nadmořská výška. Základem je správný návrh krytiny a znalost skladby podstřešní konstrukce. Vybrat krytinu se na první pohled může zdát vcelku jednoduché, avšak opak je pravdou. Dbejte prosím na správný výběr

a nechte si poradit od odborníků. 
 
Od toho jsme tady pro Vás, a tak nás neváhejte kontaktovat.
Rádi Vám poradíme s volbou správné krytiny, která je vhodná pro Vaši střechu. Kvalitním výběrem střešních tašek předejdete možným opravám například už po roce užívání. Tyto opravy jsme již v minulosti několikrát uskutečňovali. Oprava špatně pokryté střechy většinou stojí více než čas věnovaný výběru vhodné krytiny a důkladné přípravě střechy před pokládkou.
 
Jak jsme již psali, zásadní není pouze výběr krytiny, ale také předběžné nachystání podstřešní části. Je nutné připravit odpovídající podklad krytiny,
například: 

  • bednění vs. bez bednění

  • typ pojistné hydroizolace - podstatný je i způsob ukotvení

  • vhodně zvolená rozteč laťování pod tašky dle sklonu střechy


Pokaždé děláme vše pro to, abyste na své střeše měli svoji vytouženou střešní krytinu. Věříme, že naši spokojení zákazníci jsou důkazem naší kvalitní práce. Děkujeme za Vaši přízeň.

„ Pokaždé děláme vše proto,

abyste na své střeše měli svoji

vytouženou střešní krytinu“ 

krytiny3_edited.jpg
krytiny5.jpg

PRO VÍCE ČLÁNKŮ NEVÁHEJTE NAVŠTÍVIT NAŠE SOCIÁLNÍ SÍTĚ.

(VIZ ODKAZ INSTAGRAM, FACEBOOK)

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page